Informacija.me

Informacija.me je posvećena zaštiti informacija koje sakuplja i čuva o korisnicima naše veb stranice. Možemo sakupljati sve informacije koje nam šaljete o vama kao što su: adresa, ime i prezime, broj telefona, email adresa. Sakupljene infrmacije služe isključivo radi obezbjeđenja pružanja kvalitetne usluge.

Sakupljene informacije se koriste u svrhu obrade zahtjeva korisnika i posjetioca veb stranice.

Sve standardne mjere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se spriječio neovlašćen pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtijevati naknadna provjera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune. Povremeno ćete dobijati newsletter na primarni kontakt e-mail, a korisnici imaju mogućnosti da se ispišu sa ove mailing liste.

Informacije se mogu koristiti u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obavještavanja o razvoju našeg poslovanja, uvođenju novih usluga i proizvoda. I ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se ispišu sa mailing liste.

 

Informacija.me obezbjeđuje sve standardne bezbjednosne mjere kojima se štite lični podaci sakupljeni od korisnika. Ipak, mogu postojati propusti vezani za bezbednost koji nisu pod kontrolom naše kompanije i za iste ne možemo snositi odgovornost.

Odlukom da blog Informacija.me dozvoli sakupljanje ličnih informacija korisnik razumije i slaže se sa Politikom poslovnosti.

Zadržavamo pravo da izmijenimo Politiku privatnosti, koja postaje važeća nakon objavljivanja na veb stranici www.informacija.me

Korisnik se obavezuje da povremeno pročita Politiku privatnosti na našoj veb stranici kako bi bio upoznat sa eventualnim izmjenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi veb stranicu i time i usluge , nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, smatraće se da je istu prihvatio kao važeću.